BS 29/01/2019. - Op 3 oktober 2018 publiceerde de federale regering een nieuwe lijst met grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia. Op die lijst staan 735 chemische agentia, in alfabetische volgorde. Voor elke stof wordt een grenswaarde vermeld (in ppm of mg/m³), een korte tijdswaarde (in ppm of mg/m³), en eventueel een bijkomende indeling.

De FOD Werkgelegenheid laat in het Belgisch Staatsblad van 29 januari 2019 echter weten dat de waarden niet correct zijn voor het agens acetonitril. De correcte grenswaarden zijn daar 20 ppm en34 mg/m³, in plaats van de veel strenge waarden van 2 ppm en 3,4 mg/m³.

De lijst die op 3 oktober gepubliceerd werd, is al de 4e lijst met grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan chemische agentia. Ze kwam er in uitvoering van de Europese richtlijn 2017/164. Volgens de federale Welzijnscodex moet de werkgever de blootstelling aan chemische agentia zo laag mogelijk houden. Het is in elk geval verboden om de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling te overschrijden.

 

Bronnen

  • Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Koninklijk besluit van 2 september 2018 tot wijziging van titel 1 betreffende chemische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk, wat de lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia betreft. - Erratum, BS 29 januari 2019.
  • Carine Govaert, senTRAL Nieuws 29 januari 2019

Lees meer nieuws over: Preventie en bescherming , industriële hygiëne en toxicologie , wetgeving