De FOD WASO maakt op zijn website bekend dat er uitstel wordt verleend met betrekking tot de uitwerking van het recht op deconnectie. 

De wet van 3 oktober 2022 die uitvoering gaf aan de Arbeidsdeal voorziet dat de afspraken met betrekking tot het recht op deconnectie via CAO of via opname in het arbeidsreglement tegen uiterlijk 1 januari 2023 moeten gemaakt worden. 

Gezien deze maatregel pas de 10de dag volgend op de dag van publicatie ervan in het Belgisch staatsblad, dus 20 november 2022, in werking is getreden, is daarom in overleg met de Minister beslist dat de administratie voor de gevraagde formaliteiten in de praktijk een uitstel van drie maanden zal toepassen. Het neerleggen van de cao of de bezorging van een afschrift van het arbeidsreglement dient dus te zijn vervuld op 1 april 2023

Bron:

  • Werk.belgie.be

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Werken met personeel , arbeidsovereenkomst , arbeidsreglementering , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer