De ministerraad van 12 februari 2021 heeft  op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp van wet goedgekeurd over de toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus.

 

Concreet krijgt elke werknemer verbonden met een werkgever door een arbeidsovereenkomst het recht om van het werk afwezig te zijn, met behoud van loon, teneinde zich te laten vaccineren. Om gerechtigd te zijn op het loon moet de werknemer de werkgever vooraf verwittigen en een bewijs van vaccinatie kunnen voorleggen.

 

Het gaat om een tijdelijke maatregel die tot 31 december 2021 van toepassing zal zijn.

 

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

 

Deze informatie blijft dus onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad, wij houden u verder op de hoogte.

 

Bron :

  • Ministerraad 12 februari 2021

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , Werken met personeel , corona , verlof , verloven , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer