Wat zijn goede RPS-praktijken? In een poging om deze vraag te beantwoorden en om bedrijven en organisaties te begeleiden bij hun aanpak, heeft een onderzoeksteam een verzamelbundel van goede praktijken voor de preventie van psychosociale risico's uitgewerkt.

Het verzamelen van deze goede praktijken heeft tot twee elementen geleid:

  • een tool, die de verschillende etappes van het preventie-initiatief van de PSR opneemt, geïllustreerd met goede praktijken die op het terrein werden verzameld;
  • een samenvattend document waarin op een anonieme manier een samenvattende fiche van elk van de goede praktijken is opgenomen.

 

De gerealiseerde publicatie, biedt een aanvulling op deze gids en wil organisaties en ondernemingen nog verder ondersteunen. Na een korte beschrijving van de recente verandering in de wetgeving, biedt deze brochure ook voorbeelden uit de concrete praktijk aan (zowel goede praktijken als leercases), van andere organisaties, die van start gegaan zijn met een preventiebeleid psychosociale risico's en die graag hun ervaringen delen. Zo hopen wij u en uw medewerkers te kunnen inspireren om zo effectief en efficiënt mogelijk aan de slag te gaan met het voeren van een preventiebeleid psychosociale risico's binnen uw organisatie. 

De vermelde goede praktijken zijn ook gebundeld in een case-boek (Lamberts, Hansez, Lothe & Jemine, Case-boek. Het vormgeven van een preventiebeleid psychosociale risico's - goede leer-praktijken, 2019) waarin 24 goede praktijken omschreven worden. Dit case-boek kwam tot stand in samenwerking met de Universiteit van Luik. 

Naast de collectieve preventiemaatregelen die voortvloeien uit de risicoanalyse dient elke werkgever ook te voorzien in procedures die toegankelijk zijn voor de individuele werknemer. Het betreft procedures met betrekking tot het aanvragen van een informele en formele psychosociale interventie. In deze brochure gaan we echter vooral in op de collectieve preventieprocedures en -maatregelen.

 

Publicaties

 

Bron


Lees meer nieuws over: Preventie en bescherming , psychosociale risico's

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer