Op 28 november 2022 werd in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit van 22 november 2022 betreffende een reactiveringsprocedure van maaltijd-, eco- en consumptiecheques gepubliceerd.

Het besluit trad in werking op 1 december 2022.

Binnen drie maanden na de vervaldatum van de maaltijdcheques kan de werknemer aan de uitgever van de maaltijdcheques een eenmalige aanvraag doen tot reactivering. De eerste reactiveringsaanvraag van de werknemer is gratis, ongeacht het aantal cheques waarvoor de activering wordt gevraagd.

Gereactiveerde maaltijdcheques hebben een geldigheidsduur van drie maanden. 

Deze regeling rond reactivatie geldt voor vervallen eco-en consumptiecheques onder dezelfde voorwaarden. Ook de coronapremies kunnen worden gereactiveerd volgens dezelfde modaliteiten en voorwaarden als de consumptiecheque.

 

Bron :

  • Koninklijk besluit van 22 november 2022 tot wijziging van koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende een reactiveringsprocedure van maaltijd-, eco- en consumptiecheques, BS 28 november 2022.  


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Werken met personeel , maaltijdcheques , payroll , tewerkstelling

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer