ECHA heeft 6 nieuwe stoffen toegevoegd aan de kandidaatlijst omwille van de specifieke eigenschappen van die stoffen, zoals carcinogeen of reprotoxisch. Het gaat om de stof 2,2-bis(4'-hydroxyphenyl)-4-methylpentane, 4 polycyclische aromatische koolwaterstoffen en de stof 1,7,7-trimethyl-3-(phenylmethylene)bicyclo met hormoonontregelende eigenschappen. De kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC's) voor autorisatie bevat nu 197 stoffen.

Bekijk de toegevoegde stoffen.

Bekijk de kandidaatlijst.

Verplichtingen die volgen uit opname in de kandidaatlijst.

 

Bronnen


Lees meer nieuws over: Preventie en bescherming , arbeidsreglementering