EU-OSHA heeft een nieuw rapport gelanceerd om te anticiperen op de invloeden van de digitalisering op veiligheid en gezondheid op het werk. Het rapport is bedoeld om politici, overheden, vakbonden en werkgevers voorstellen tot maatregelen aan te reiken, die het hoofd bieden aan de uitdagingen die nieuwe technologieën met zich meebrengen.

Het rapport werpt een blik op de invloed van technologieën zoals collaboratieve robotica, kunstmatige intelligentie, internet of things, autonome voertuigen, bionics, virtual en augmented reality, wearables, big data, 3D en 4D printing en online platformen.

De EU voorspelt dat dit soort technologieën de aard van jobs en de perceptie op jobs ingrijpend zullen veranderen tegen 2025, onder meer op het vlak van arbeidsorganisatie, het beheren en leveren van producten.

EU-OSHA heeft daarom vier scenario’s opgesteld over het werkleven in 2025 die rekening houden met maatschappelijke, technologische, economische, ecologische en politieke contexten binnen Europa. Ze brengen mogelijke verschillen in kaart in de houding van lokale overheden en burgers tegenover digitale ontwikkelingen.

Verschillende mogelijke invloeden van technologie op arbeidsveiligheid en -gezondheid worden in kaart gebracht. In het scenario over evolutie wordt bijvoorbeeld voorspeld dat de economische groei zal vertragen en dat een sterke focus van de overheden nodig zal zijn op het vlak van werknemersrechten, sociale voorzieningen, gezondheid en onderwijs.

Veiligheidsrisico’s kunnen ontstaan als de nieuwe technologieën niet snel genoeg worden toegepast of slecht worden onderhouden, ten gevolge van beperkte financiële middelen.

Ook het belang van een psychosociaal preventiebeleid, ergonomie en organisatorische factoren zullen blijven toenemen. Stress blijft een risico om in de gaten te houden, want de digitalisering zal leiden tot:

  • een toegenomen monitoring van werknemers;
  • doorlopende beschikbaarheid (24/7);
  • frequente functie- of taakwijzigingen;
  • management door algoritmes;
  • een onzekerder werkstatuut: werknemers zullen al dan niet terecht vaker als zelfstandige behandeld worden.

Maar de doorgedreven digitalisering brengt ons niet enkel slecht nieuws. Nieuwe technologieën bieden ons ook kansen om net veiliger te werken in bepaalde situaties.  Mensen zullen bijvoorbeeld minder vaak in gevaarlijke omgevingen moeten werken, dankzij robotica en automatisering.

Om tegemoet te komen aan de uitdagingen van de digitalisering, stelt EU-Osha een aantal maatregelen en strategieën voor zoals:

  • het uitvoeren van geavanceerde risicoanalyses op de werkplek die rekening houden met de nieuwe risico's;
  • het optimaal benutten van de nieuwe kansen die nieuwe technologieën bieden aan werkgevers en werknemers, door ze te integreren in het veiligheidsbeleid. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld wearables en big data integreren in het preventiebeleid.

Bovendien raadt EU-OSHA bedrijven aan om een proactieve benadering en planning er op na te houden waarbij de werknemers centraal staan. Ook zullen de verantwoordelijkheden op het vlak van preventie herzien moeten worden.

Het volledige rapport (Engelstalig) kan u downloaden op de website van EU-OSHA.

 

Bronnen

 


Lees meer nieuws over: Preventie en bescherming , arbeidsplaats , arbeidsreglementering , arbeidsveiligheid , digitalisering