Bij vier van de ernstigste (petro)chemische en ongelukken die de afgelopen jaren in de Verenigde Staten zijn gebeurd, was onvoldoende participatie in de preventie door werknemers een belangrijke factor.

Dat is de conclusie van een nieuw rapport van het officiële Amerikaanse preventiebureau voor de chemie- en de oliesector, het CSB. De Amerikaanse federale regelgeving vereist echter een gestructureerde werknemersparticipatie in de industriële preventie.

In totaal zijn bij de vier geanalyseerde ongevallen 13 werknemers om het leven gekomen.

In elk van die ongevallen heeft het CSB 'ondoeltreffende werknemersparticipatie' aangewezen als een van de oorzaken van het incident. Het bureau stelt dat "…werknemers en hun vertegenwoordigers een cruciale rol spelen bij het identificeren en verminderen van risico's, en bij het verbeteren van de algemene capaciteit van een bedrijf om chemische incidenten te voorkomen." 

Naar aanleiding van dit onderzoek formuleerde CSB een reeks aanbevelingen aan werkgevers, vakbonden, industriebonden, deelstaatregeringen en federale instanties: 

  • creëer, of verbeter, mogelijkheden voor medewerkers om direct deel te nemen aan procesveiligheidsmanagement en preventie van grote incidenten;
  • stel de medewerkers in staat om feedback te geven over hoe het werk wordt uitgevoerd, "hetzij via veiligheidscommissies, speciale projecten, inspecties en audits, risicoanalyses" hetzij via "andere specifieke maatregelen (zoals het opstellen van nieuwe operationele procedures of de evaluatie en verbetering van de veiligheidscultuur in processen)";
  • deel veiligheidsinformatie of communiceer verbeteringen op veiligheidsgebied "als onderdeel van de versterking van het algemene veiligheidsbeheersysteem in een bedrijf of instelling";
  • stel de medewerkers in staat om veiligheidskwesties onder de aandacht van het management te brengen "zonder angst voor vergelding of represailles";
  • verzamel gegevens (" bijvoorbeeld over indicatoren en meetgegevens na incidenten") zodat kritieke informatie wordt bewaard en gebruikt kan worden voor een continue verbetering van de veiligheid;
  • geef werknemers de nodige training en deel informatie over "de aard van de risico's op de werkplek en de resultaten van incidentenonderzoek" - het is ook belangrijk ervoor te zorgen dat de lessen uit ervaringen op andere locaties, de beste praktijken in de sector en de bevindingen van het veiligheidsonderzoek, in de betrokken activiteiten worden uitgewisseld;
  • scherp de eisen aan inzake werknemersparticipatie in de industrienormen en de regelgeving.

 

Bronnen

 


Lees meer nieuws over: Preventie en bescherming , arbeidsveiligheid , industriële hygiëne en toxicologie