Werkgevers uit de privésector of paritaire comités kunnen vanaf 1 juni tot 31 juli 2019 een subsidieaanvraag indienen voor pilootprojecten rond primaire preventie van burn-out. De pilootprojecten mogen maximaal 1 jaar duren. 

Dit initiatief van de sociale partners binnen de NAR en de FOD WASO werd gelanceerd naar aanleiding van het interprofessioneel akkoord 2017-2018.

De bestaande werkgeversbijdrage van 0.10% voor risicogroepen staat toe om een budget te voorzien van 500.000 euro pers jaar om de subsidies te financieren. Wie een subsidie wilt aanvragen, moet dus onder het toepassingsgebied vallen van de regelgeving betreffende de risicogroepen.
De subsidie bedraagt maximum 8.000 euro voor projecten van werkgevers en 24.000 euro voor projecten van de sectoren.

Meer informatie over de wettelijke basis, de voorwaarden, de procedure en de toegang tot het aanvraagformulier kan u raadplegen op de website van de NAR: Burn-out – Projecten voor primaire preventie van burn-out op het werk – Wat?

 

Bronnen

 


Lees meer nieuws over: Preventie en bescherming , psychosociale risico's , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer