In januari 2019 start Fedris met het lang aangekondigde pilootproject voor een begeleidingstraject voor werknemers die ten gevolge van een arbeidsgerelateerd psychosociaal risico bedreigd of getroffen zijn door een vroegtijdig stadium van burn-out (stadium 1 of 2). Het pilootproject loopt over 3 jaar en zal worden geëvalueerd aan het einde van die 3 jaar. 300 tot maximaal 1 000 personen worden opgenomen in het project, samengesteld uit werknemers uit de sector van de financiële diensten (behalve verzekeringen en pensioenfondsen) en de sector van de ziekenhuisactiviteiten of de gemedicaliseerde opvang onder privéstatuut of PPO.

Fedris stelt een begeleidingstraject voor dat een geheel van maatregelen omvat die zowel op de persoon als op de werkomgeving gericht zijn. Dat traject duurt maximaal 9 maanden. Het is flexibel, omdat het zich moet aanpassen aan de behoeften van elk individu, afhankelijk van wat hij heeft meegemaakt en de graad van burn-out waarin hij zich bevindt.

Lees meer over de werkwijze en procedure.

 

Bronnen


Lees meer nieuws over: Preventie en bescherming , psychosociale risico's

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer