Sinds 20 april 2018 zijn de paritaire subcomités voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten (PC 128) opgeheven. De werkgevers en werknemers van de subcomités nu onder het overkoepelend Paritair Comité 128.

 

Het gaat meer bepaald om de volgende subcomités:

  • PsC 128.01 voor de leerlooierij en handel in ruwe huiden en vellen;
  • PsC 128.02 voor de schoenenindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers;
  • PsC 128.03 voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid;
  • PsC 128.05 voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder.

 

De sectorcao’s,gesloten binnen de subcomités, blijven van toepassing tot PC 128 een bijzondere cao sluit of zelf nieuwe cao’s over hetzelfde onderwerp sluit. Dit geldt zowel voor de werknemers die al in dienst waren op het moment van de overgang, als voor de nieuw aangeworven werknemers.

De subcomités werden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018 onder het algemene PC 128 gebracht voor de RSZ. Er wordt een nieuw “Fonds voor Bestaanszekerheid voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten” (FBZ ledersector) opgericht. De RSZ wordt belast met de inning van de bijdrage.

 

Bron

  • Koninklijk besluit van 18 maart 2018 tot opheffing van het koninklijk besluit van 11 juli 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten en tot vaststelling van het aantal leden ervan, BS 10 april 2018

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , RSZ , sociale zekerheid , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer