Werkgevers krijgen voortaan meteen bij het inloggen een overzicht te zien van alle aanvragen met een vermelding van de stand van zaken van iedere aanvraag (bijvoorbeeld: wordt behandeld door de RVA, in afwachting van info van de werknemer of van de werkgever …).

 

Werkgevers krijgen zo een realtimeoverzicht van alle lopende en afgewerkte aanvragen en kunnen eenvoudig opzoekingen verrichten. In de beginfase kunnen dossiers enkel via het rijksregisternummer of via de Dimonalijst worden opgezocht.

 

Online aanvragen indienen

 

Het overzichtsscherm voor de aanvragen van loopbaanonderbreking en tijdskrediet is een aanvulling op de al bestaande toepassing voor het online indienen van nieuwe aanvragen voor loopbaanonderbreking en tijdskrediet. De RVA wil werkgevers aanmoedigen de aanvragen online in te dienen. Zo kunnen ze sneller en foutloos verwerkt worden.

 

Bron:

  • RVA

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Werken met personeel , tewerkstelling , verloven

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer