Vanaf 1 september, tot het einde van het jaar, kunnen werkgevers gebruik blijven maken van de eenvoudige procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona wanneer ze in het tweede kwartaal 2020 minstens 20% van de normaal gewerkte arbeidstijd tijdelijke werkloosheid overmacht corona kunnen aantonen. Ook uitzonderlijk zwaar getroffen sectoren kunnen deze versoepelde procedure overmacht corona blijven toepassen tot 31 december 2020. Welke sectoren hiermee bedoeld werden, was tot nu toe niet duidelijk. 

 

Federaal minister van Werk, Economie en Consumenten Nathalie Muylle heeft op haar website aangekondigd een kb klaar te hebben dat de toepassing van de tijdelijke werkloosheid corona overmacht mogelijk maakt tot 31 december 2020 in sectoren die gevat zijn door een beslissing van de Nationale Veiligheidsraad waardoor hun activiteiten beperkt worden. 

 

Concreet gaat het om onderstaande paritaire comités : 

100 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden 

Beperkt tot activiteiten die verband houden met de organisatie van evenementen en kermissen en tot de reisbureaus 

109 Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf 

Beperkt tot het verhuren en plaatsen van tenten 

111 Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw 

Beperkt tot de activiteiten van de vliegtuigbouw en het onderhoud en de reparatie van vliegtuigen voor het vervoer van personen 

126 Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking 

Beperkt tot het verhuren en het plaatsen van materieel voor het inrichten van beurzen, tentoonstellingen, feestelijkheden; het vervaardigen, het verhuren en het plaatsen van stands, decors, tribunes; het verhuren van ruimten voor tentoonstellingen, beurzen, feestelijkheden, het al dan niet bestendig uitstallen van koopwaar, manifestaties van welke aard ook; het inrichten van stands, tentoonstellingen, beurzen 

139 Paritair Comité voor de binnenscheepvaart 

Beperkt tot de pleziervaart voor toeristische doeleinden 

140.01 Paritair Subcomité voor de autobussen en autocars 

Beperkt tot touringcars 

140.02 Paritair Subcomité voor de taxi's 

 

140.04 Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens 

Beperkt tot activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen 

149.01 Paritair Subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie 

Beperkt tot het plaatsen van geluids- en beeldinstallaties in het kader van de organisatie van evenementen 

200 Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden 

 

Beperkt tot activiteiten die verband houden met de organisatie van evenementen en kermissen en tot de reisbureaus 

209 Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid 

Beperkt tot de activiteiten van de vliegtuigbouw en het onderhoud en de reparatie van vliegtuigen voor het vervoer van personen 

215 Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf 

Beperkt tot het verhuren en plaatsen van tenten 

226 Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek 

Beperkt tot activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen 

227 Paritair Comité voor de audiovisuele sector 

 

 

302 Paritair Comité voor het hotelbedrijf 

 

304 Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf 

 

314 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen 

Beperkt tot de exploitatie van jacuzzi’s, stoomcabines en hammams 

315 Paritair Comité voor de handelsluchtvaart 

Beperkt tot activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen 

329 Paritair Comité voor de socio-culturele sector 

 

333 Paritair Comité voor toeristische attracties 

 

 

Deze informatie is onder voorbehoud van publicatie van het kb in het Belgisch Staatsblad. We houden u hiervan verder op de hoogte. 

 

Bron :  

  • Persbericht Federaal minister Werk, Economie en Consumenten Nathalie Muylle 

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Werken met personeel , corona , werkloosheid , wetgeving

2021 ©
Attentia
Privacyregeling | Disclaimer