Het zomeruur wordt ingevoerd op de laatste zondag van maart en het winteruur op de laatste zondag van oktober.

Voor 2020 betekent dit het volgende:

  • Op zondag 29 maart 2020 werd op de zomertijd overgeschakeld en werd de klok met 1 uur vooruitgezet (02u00 wordt 03u00);
  • Op zondag 25 oktober 2020 zal op de wintertijd worden overgeschakeld en wordt de klok met 1 uur achteruitgezet (03u00 wordt 02u00).

De cao nr. 30 van 28 maart 1977 regelt de problemen inzake de verloning van werknemers in ploegenarbeid bij overschakeling naar zomeruur of winteruur.

Algemene regel (als de toerbeurt van de arbeiders het toelaat): er wordt voor gezorgd dat de ploeg die in maart 7 uur werkte, in oktober 9 uur zal presteren. Zij worden voor beide keren aan 8 uur vergoed. 

Als de werkorganisatie dergelijke regeling niet toelaat en het dus om werknemers gaat die maar in één van de twee betrokken nachtploegen werken:

  • dan ontvangen de werknemers die in maart bij de overschakeling naar het zomeruur 7 uur presteren, tóch het normale loon dat overeenstemt met 8 uur van de zaterdagploeg;
  • en dan ontvangen de werknemers die in oktober bij de overschakeling naar het winteruur 9 uur presteren, het normale loon dat overeenstemt met 9 uur van de zaterdagploeg.

 

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , arbeidsduur , tijdsregistratie , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer