De coronacijfers zitten helaas weer in de lift en ook op de werkvloer zien we meer besmettingen. Daarom heeft de overheid strengere controles op telewerk aangekondigd, in combinatie met meer coronatests op plaatsen waar thuiswerken niet tot de mogelijkheden behoort.

 

1. Preventieve sneltests die niet vertrekken van gekende besmettingen

Binnen deze teststrategie worden de sneltests gratis aangeleverd door de overheid, de tijdsbesteding van de verpleegkundige en/of arts zal worden doorgerekend aan de wettelijke tarieven.
 
Sneltests kunnen in de nieuwe teststrategie worden gebruikt na vaststelling van een cluster van besmettingen in een onderneming. Hiernaast echter kunnen ook sneltests 2x per week worden toegepast als preventieve screening op basis van onderstaande elementen van risico-inschatting. Dit uitsluitend om virusverspreiding te beperken en om de gezondheid van de werknemers te beschermen.
 
Een dergelijke preventieve screening is enkel mogelijk onder de volgende voorwaarden:
 • een beslissing van de arbeidsarts
 • overleg met de werkgever en met inachtneming sociaal overleg
 • alleen voor personen die aanwezig moeten zijn op de werkvloer
 • gedurende een welbepaalde, beperkte periode (bv. een maand) en dit minstens 2x/ week, verlengbaar door de arbeidsarts mits motivatie.
 • enkel voor bepaalde categorieën werknemers, zoals bepaald door de arbeidsarts op grond van de volgende elementen die in combinatie kunnen wijzen op een verhoogd risico op virusoverdracht:
 • het aantal contacten op een dag;
 • de variatie in de contacten;
 • de duurtijd van de contacten;
 • de nabijheid van de contacten voor het gewoonlijk uitoefenen van de functie (kan de 1,5m uit de aard van de functie doorgaans gerespecteerd worden of niet);
 • de ventilatie-aspecten: verlopen de contacten vooral binnen of vooral in de buitenlucht; hoe is het gesteld met de verluchting van de ruimte in gewone omstandigheden van uitoefening van de functie; is het een grote ruimte of eerder een besloten ruimte; is er een hoge toevoer van verse lucht;
 • de fysieke werkbelasting (intensere belasting geeft aanleiding tot meer uitwasemingen en dus tot een ruimere verspreiding van speeksel en aerosol);
 • risico’s ingevolge gezamenlijke verplaatsingen;
 • de mate waarin maatregelen overeenkomstig de generieke gids en eventuele aansluitende sectorgids zijn genomen en worden nageleefd;
 • wanneer samen werken gecombineerd wordt met samen wonen;
 • de vaccinatiestrategie en de vaccinatiegraad (voor reeds gevaccineerde werknemers zal een sneltest allicht weinig positieve gevallen opleveren, wegens een lagere virale load en dus minder snel detecteerbaar zijn).

 

Omdat het een medische acte is, moet de test uitgevoerd worden door een zorgkundige. Naast een arts of verpleegkundige zijn er nog profielen die dit mits opleiding mogen doen. Omdat het een vrijwillige deelname is voor de werknemers en de privacy gewaarborgd moet blijven, moeten deze testen ook onder de verantwoordelijkheid van de arbeidsarts uitgevoerd worden, en kunnen ze niet overgelaten worden aan personeel van de werkgever.

Voor aanvragen van deze testen, gelieve volgende template [PDF, 38.91 KB] te willen nasturen naar corona@attentia.be

 

2. Opleggen van tests door de arts-sociaal inspecteur

De arts-sociaal inspecteur van de Algemene Directie Toezicht Welzijn op het werk van de FOD WASO kan, naar aanleiding van zeer ernstige tekortkomingen door de onderneming in verband met de bestrijding van virusoverdracht, naast het opleggen van de nodige correctieve maatregelen, bijkomend de preventieadviseur-arbeidsarts verzoeken om gedurende een door deze inspecteur vastgestelde periode op geregelde tijdstippen repetitieve tests te voorzien voor op de werkvloer aanwezige personen.

Lees meer nieuws over: Attentia , corona , gezondheid

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer