Door de oorlog in Oekraïne wordt België geconfronteerd met een toestroom van Oekraïners die de oorlog ontvluchten. De Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) kondigt in een nieuwsbericht op de website aan dat de minister van Werk een aantal beslissingen genomen heeft rond de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Ook de impact van de opvang van Oekraïense vluchteling op de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen werd verduidelijkt door het Rijkinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)

 

Werkloosheid en loopbaanonderbreking

Voor de periode van 24 februari 2022 tot en met 28 februari 2023 heeft de opvang van Oekraïense vluchtelingen geen invloed op de gezinstoestand van de werkloze of de werknemer in loopbaanonderbreking of tijdskrediet en evenmin op de onderbrekingsuitkeringen van deze laatsten.

Om het behoud van de gezinstoestand aan te vragen, dient een aangifte te worden ingediend. Het model daarvoor zal zo snel mogelijk beschikbaar worden gesteld door de RVA.

Werklozen dienen deze aangifte in bij hun uitbetalingsinstelling. Werknemers in loopbaanonderbreking of tijdskrediet dienen ze in bij de RVA.

 

Arbeidsongeschiktheid

Ook het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) bevestigt dat de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne door  gerechtigden, erkend als arbeidsongeschikt, geen gevolgen zal hebben voor hun arbeidsongeschiktheidsuitkering.

In normale omstandigheden wordt er voor de bepaling van de gezinssituatie van de arbeidsongeschikt erkende persoon ook rekening met de inkomsten van niet-verwante personen die op hetzelfde adres wonen, wat soms een verlaging van de uitkering tot gevolg heeft. In deze bijzondere situatie, wanneer Oekraïense vluchtelingen gedomicilieerd zijn op de hoofdverblijfplaats van de persoon die arbeidsongeschikt is, worden zij voor de berekening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering niet beschouwd als deel van het gezin. Het opvangen van Oekraïnse vluchtelingen zal dus nooit leiden tot een verlaging van de uitkering.

 

Bronnen

 

 


Lees meer nieuws over: Verloning , Werken met personeel , verloning , werkloosheid , wetgeving , ziekte

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer