Vanaf 1 september 2021 wordt de maximale duur van het verlof voor mantelzorg per zorgbehoevende persoon opgetrokken van één naar drie maanden volledige onderbreking of van 2 naar zes maanden 1/5de of halftijdse vermindering van de voltijdse arbeidsprestaties. De maximumduur van het verlof voor mantelzorg over de gehele beroepsloopbaan wijzigt niet.

De nieuwe duur bedraagt dus :

  • Ofwel hoogstens 3 maanden volledige onderbreking

Die duur zal kunnen worden opgesplitst in periodes van 1 maand of een veelvoud ervan. Voor dezelfde persoon zal het dan mogelijk zijn om 1, 2 of maximum 3 maanden volledige onderbreking te nemen om, tijdelijk, te stoppen met werken.

  • Ofwel, bij een voltijdse betrekking, hoogstens 6 maanden gedeeltelijke onderbreking tot 1/2 of met 1/5:

Die duur zal kunnen worden opgesplitst in periodes van 2 maanden of een veelvoud ervan. Voor dezelfde persoon zal het dan mogelijk zijn om 2, 4 of maximum 6 maanden gedeeltelijke onderbreking te nemen om de prestaties tijdelijk te verminderen.

Die nieuwe duurtijden per geholpen persoon gelden voor alle schriftelijke kennisgevingen die vanaf 01.09.2021 aan de werkgever worden bezorgd om verlof voor mantelzorg aan te vragen.

De maximumduur van 6 maanden volledige onderbreking of 12 maanden gedeeltelijke onderbreking over de volledige loopbaan blijft voor alle werknemers onveranderd!

 

Bron :

  • Koninklijk besluit van 20 juli 2021 houdende uitvoering van artikel 100ter, § 3, tweede lid, van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, B.S. 20 augustus 2021.

 


Lees meer nieuws over: Sociale zekerheid , Werken met personeel , sociale zekerheid , verloven , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer