Het NBN heeft een nieuwe versie gepubliceerd van de NBN EN 131-6 voor telescopische ladders.

 

Telescopische ladders

De NBN EN 131-6 specificeert de algemene ontwerpkenmerken, de eisen en de beproevingsmethoden voor enkele en dubbele telescopische ladders en definieert de specifieke terminologie voor dit type ladders. Ladders met verlengstukken vallen niet binnen het toepassingsgebied van het document.

De nieuwe versie is vooral een technische revisie met betrekking tot de sterktetest bij gebruik, de duurzaamheidstest en de asymmetrische buigtest. Daarnaast is het document ook meer afgestemd op de overige delen van de normenreeks.

 

NBN EN 131-reeks

De norm vormt een onderdeel van de normenreeks NBN EN 131 en is bedoeld om te worden gebruikt in combinatie met de delen 1, 2, 3 en eventueel 4:

  • deel 1 geeft een overzicht van de verschillende types ladders en hun functionele lengte;
  • deel 2 bevat voornamelijk (beproevings-)eisen. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen ladders voor huishoudelijk en voor professioneel gebruik;
  • deel 3 geeft een overzicht van de markeringen en de gebruikersinstructies. Het bevat ook een overzicht van de belangrijkste oorzaken van ongevallen met ladders, instructies voor herstelling, onderhoud en stockage en een lijst met te inspecteren punten;
  • de overige delen bevatten de eisen en ontwerpkenmerken voor specifieke types ladders, zoals scharnierladders (deel 4), telescopische ladders (deel 6) en verrolbare bordesladders en -trappen (deel 7).

 

Wettelijke voorschriften

De belangrijkste wettelijke voorschriften met betrekking tot ladders zijn terug te vinden in de Codex Boek IV Arbeidsmiddelen:

  • Codex IV Titel 2 bevat de bepalingen die van toepassing zijn op alle arbeidsmiddelen;
  • Codex IV Titel 5 bevat de specifieke eisen voor arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte.

Artikel IV.5-4 beperkt het gebruik van ladders als werkpost in functie van gebruiksduur en risico. Artikel IV.2-14 legt periodieke controles op door een bevoegd persoon om te garanderen dat de ladders in goede staat blijven.

 

Bron

  • Michel Vanschoonlandt, senTRAL Nieuws, 30 april 2019

Lees meer nieuws over: Preventie en bescherming , arbeidsveiligheid , wetgeving