Het NBN heeft een nieuwe versie gepubliceerd van de norm NBN EN 388 voor handschoenen die beschermen tegen mechanische risico's.
 

NBN EN 388

De norm beschrijft de eisen, beproevingsmethodes, markering en door de leverancier aan te leveren informatie voor handschoenen die beschermen tegen de mechanische risico's van schuren, lemmetsneden, perforatie en, indien van toepassing, impact. De norm moet samen worden gebruikt met de NBN EN 420 die de algemene eisen en beproevingsmethoden voor beschermende handschoenen beschrijft. De beproevingsmethoden in het document kunnen ook van toepassing zijn op armbeschermers.

 

Markering

De markering van beschermende handschoenen volgens NBN EN 388 omvat het algemene pictogram voor mechanische risico's en de verschillende prestatieniveaus.

Een '0' betekent dat het minimumniveau niet werd behaald, een 'X' houdt in dat de test niet werd uitgevoerd.

 

Bron

  • Michel Vanschoonlandt, senTRAL Nieuws, 3 april 2019

 

 


Lees meer nieuws over: Preventie en bescherming , arbeidsreglementering , arbeidsveiligheid , wetgeving