De wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie heeft in uitvoering van het zomerakkoord de opzegtermijnen in geval van ontslag door de werkgever gedurende de eerste 6 maanden van de tewerkstelling aangepast.

 

Ancienniteit

Huidige opzegtermijnen

Opzegtermijnen vanaf 1 mei 2018

0 < 3 maanden

2 weken

1 week

3 < 4 maanden

4 weken

3 weken

4 < 5 maanden

4 weken

4 weken

5 < 6 maanden

4 weken

5 weken

 

Deze kortere opzeggingstermijnen gelden voor opzeggingen betekend vanaf 1 mei 2018. Voor opzeggingen betekend vóór die datum blijven de huidige opzegtermijnen gelden. Concreet betekent dit dat wanneer een werkgever wenst te ontslaan met een te presteren opzeggingstermijn, het ontslag aangetekend wordt verstuurd op donderdag 26 april 2018, deze de 3 de werkdag na verzending wordt geacht ontvangen te zijn (maandag 30 april 2018). De opzegtermijn gaat dan in op maandag 7 mei 2018. Aangezien de opzeg betekend is vóór 1 mei 2018 gelden de huidige opzegtermijnen nog.

Indien echter de opzeg aangetekend wordt verstuurd op vrijdag 27 april 2018, wordt die geacht ontvangen te zijn op woensdag 2 mei. De opzegtermijn gaat dan ook in op maandag 7 mei, maar de nieuwe opzegtermijnen zijn dan van toepassing. Wanneer een werkgever wenst te verbreken dan zullen voor de ontslagen tot en met 30 april de huidige termijnen van toepassing zijn. Voor verbrekingen vanaf 1 mei 2018 gelden de nieuwe termijnen.

De opzegtermijnen geldend bij een ontslag door de werknemer blijven ongewijzigd.

 

Bron

  • Wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie, BS 30 maart 2018

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , ontslag , wetgeving