Het Bureau voor Normalisatie (NBN) heeft een update gepubliceerd van een aantal normen voor schoeisel dat beschermt tegen chemicaliën.

 

NBN EN 13832

De normen uit de reeks NBN EN 13832 beschrijven de terminologie en beproevingsmethoden (deel 1) en de eisen voor beperkt (deel 2) of langdurig (deel 3) contact met chemicaliën.

 

Belangrijkste wijzigingen

De documenten bevatten een aantal belangrijke technische wijzigingen ten opzichte van de vorige versies, zoals:

  • een verwijzing naar de PBM-verordening 2016/425 (in plaats van richtlijn 89/686/EEG);
  • de introductie van een nieuwe spatbeproeving;
  • een verwijzing naar de nieuwe norm voor permeatie (EN16523-1);
  • de invoeging van figuren voor de beoordeling van beschadigingen;
  • de invoeging van een bijlage met betrekking tot de slipweerstand.

 

Bronnen

 


Lees meer nieuws over: Preventie en bescherming , arbeidsreglementering