Eind april ondertekende de Koning de "Codex over het Welzijn op het Werk”. De Codex is een bundeling van alle regelgeving die bestaat rond welzijn op het werk. De regelgeving werd inhoudelijk niet veranderd, maar wel gebruiksvriendelijker gemaakt door een overzichtelijke structuur en door dezelfde terminologie te hanteren doorheen de hele Codex. De Codex zal het ook makkelijker maken om in de toekomst de regels aan te passen aan nieuwe omstandigheden.

De Codex over het Welzijn op het Werk brengt de verschillende besluiten die sinds 1993 werden uitgevaardigd in uitvoering van de Welzijnswet Werknemers van 4 augustus 1996 samen in één enkel wetboek. Dit wetboek zal binnenkort worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Onderstaande informatie komt uit een persmededeling van de Minister van Werk, Kris Peeters.

 

Gebruiksvriendelijkheid

De nieuwe Codex zal ervoor zorgen dat stakeholders zoals werkgevers, werknemers en preventieadviseurs, over één enkel instrument beschikken waarin alle reglementaire bepalingen betreffende het welzijn van de werknemers zijn gebundeld. Op die manier wordt de toegankelijkheid en overzichtelijkheid van de wetgeving verbeterd.

De Codex bestaat uit 10 boeken. Na de algemene beginselen van de welzijnsreglementering wordt aandacht besteed aan de interne en externe preventiediensten die door hun expertise het welzijnsbeleid in de ondernemingen ondersteunen, en aan het sociaal overleg. De volgende boeken behandelen de verschillende thematische onderwerpen met name: arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen, fysische, chemische en biologische agentia, ergonomie en collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen. Het laatste boek spitst zich toe op specifieke werknemerscategorieën, zoals jongeren en zwangere werkneemsters en specifieke werksituaties, zoals uitzendarbeid. De nummering van de artikelen volgt de logica van de opbouw van de Codex en verwijst telkens ook naar het boek.

 

Geen inhoudelijke aanpassingen

Deze Codex is een coördinatie van bestaande wetgeving: er werd dan ook niet geraakt aan de inhoud van de teksten, maar wel een aantal aanpassingen gedaan om de leesbaarheid ervan te bevorderen en waar mogelijk te vereenvoudigen. De belangrijkste vernieuwing bestaat er in dat de concepten die gebruikt worden in de regelgeving eenduidig worden gedefinieerd, zodat de gebruikte terminologie doorheen de hele codex dezelfde is. Het gaat hier bijvoorbeeld om de concepten in verband met risicoanalyse.

De opbouw van dit nieuwe wetboek zal het mogelijk maken om later gemakkelijker wijzigingen aan te brengen, bijvoorbeeld wanneer er nieuwe risico’s opduiken, waarvoor regelgeving moet worden uitgevaardigd of wanneer de regelgeving moet worden aangepast als gevolg van vernieuwingen in het preventiebeleid en de in de ondernemingen gebruikte technieken.

 

Bronnen


Lees meer nieuws over: Preventie en bescherming , wetgeving