EU-OSHA, het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk, is reeds lang bezig met de bewustmaking omtrent veiligheid en gezondheid op de werkplek. Dat doet de organisatie bijvoorbeeld met 2-jaarlijkse campagnes voor een gezonde werkplek. Hun boodschap is duidelijk: veiligheid en gezondheid op het werk is ieders zorg, goed voor elke medewerker en goed voor het bedrijfsleven.

 

Campagnes

Het agentschap begon in 2008 met de campagnes. Elke campagne heeft als doel de aandacht te vestigen op een belangrijk werkgerelateerd veiligheids- of gezondheidsprobleem.

De voorbije campagnes waren:

  • Risicobeoordeling (2008-2009);
  • Veilig onderhoud (2010-2011);
  • Samenwerken rond preventie (2012-2013);
  • Gezonde werkplekken beheersen stress (2014-2015);
  • Gezonde werkplekken voor alle leeftijden (2016-2017);
  • Gezonde werkplekken beheersen gevaarlijke stoffen (2018-2019).

 

De eerstvolgende campagne wordt "Lighten the Load", de eerste campagne die een cyclus van drie jaar zal volgen (2020-2022) en zich zal richten op werkgerelateerde aandoeningen aan het bewegingsapparaat (musculoskeletale aandoeningen).

 

Bronnen

  • EU-OSHA, 7 augustus 2019
  • Kenny Jossels, senTRAL Nieuws, 8 augustus 2019

 

 


Lees meer nieuws over: Preventie en bescherming , risicobeheersing