Negatieve coronatest verplicht voor bepaalde werknemers en zelfstandigen uit de sectoren bouw, land- en tuinbouw, schoonmaak en vleessector die uit buitenland komen

Wanneer de werknemer of zelfstandige, tijdelijk ingezet om werkzaamheden of activiteiten uit te voeren in de sectoren bouw, land- en tuinbouw, schoonmaak en vleessector, heeft gereisd, moet hij het bewijs leveren van een negatief resultaat van een coronatest die ten vroegste 72 uur voor de aanvang van zijn werkzaamheden of activiteit in België werd afgenomen. Deze regel geldt voor wie niet met een vervoerder (vliegtuig of boot) reist.

Dit negatief resultaat kan worden gecontroleerd door de preventieadviseur-arbeidsartsen en de artsen-sociaal inspecteur van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk.

Bij gebrek aan een negatief resultaat moet de werknemer of zelfstandige zichzelf in quarantaine plaatsen totdat een negatief resultaat kan worden meegedeeld.

Meer informatie kan bekomen worden op de website van de FOD WASO.

 

Bron

Ministerieel besluit van 24 december 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.


Lees meer nieuws over: Attentia , Tewerkstelling , corona