Op woensdag 13 februari 2019 plannen de drie grote werknemersorganisaties ACV, ABVV en ACLVB een grote nationale staking.

 

Wat zijn de gevolgen voor u als werkgever?

Moet u wel of niet loon uitbetalen aan uw werknemers?

Hieronder vindt u verschillende situaties die kunnen voorkomen voor de werknemers die niet deelnemen aan de manifestatie of staking.

 

Staking in de onderneming

Indien er een staking uitbreekt in de onderneming, dan is de werkgever niet verplicht het loon te betalen aan de werkwillige werknemers. Indien de werkgever hen andere taken kan toekennen of op een andere plaats kan laten werken, dan is de werknemer tewerkgesteld en ontvangt hij zijn gewoon loon.

 

Indien er geen alternatieve tewerkstelling mogelijk is, dan kan de werknemer een vergoeding van de RVA ontvangen indien tegelijkertijd de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • Er is geen alternatieve tewerkstelling mogelijk.
  • De werknemer is op het werk aangekomen.
  • De werknemer heeft geen baat bij het resultaat van de staking.

 

Gezien het feit dat de staking van 15 december kadert in het algemeen belang, hebben ook de werkwillige werknemers “baat” bij het resultaat van de staking. Zij zullen heel waarschijnlijk geen vergoeding van de RVA voor deze dag kunnen ontvangen.

 

Staking buiten de onderneming

Wanneer werknemers het werk niet kunnen aanvatten door een staking of actie binnen een andere onderneming, dan is de werkgever geen gewaarborgd loon verschuldigd. Opnieuw moet de werkgever proberen een alternatieve tewerkstelling aan te bieden.

 

Indien dit niet mogelijk is, dan kan de werknemer een vergoeding van de RVA ontvangen voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Dezelfde toetsing gebeurt zoals hierboven beschreven. Meestal heeft een werknemer geen baat bij een staking bij een andere onderneming en zal hij dus in de meeste gevallen een vergoeding ontvangen.

 

Echter in het kader van vb. de staking van 15 december, die over het algemeen belang gaat, zal het moeilijk verdedigbaar zijn dat werkwillige werknemers geen baat hebben bij de actie en zullen zij dus heel waarschijnlijk geen vergoeding ontvangen.

 

Wat bij de afsluiting van een bedrijventerrein?

De RVA stelt als voorwaarde dat de werknemer op het werk moet zijn aangekomen. Het afsluiten van een bedrijventerrein leidt er toe dat werknemers hun plaats van tewerkstelling niet kunnen bereiken. De RVA kan dan stellen dat niet aan alle voorwaarden is voldaan om een vergoeding te ontvangen ten laste van de RVA.

 

De werknemer zal moeten bewijzen dat hij alle nodige maatregelen heeft genomen om het werk te bereiken (een andere ingang, …) om eventueel recht te hebben op een vergoeding. De RVA bekijkt de situatie geval per geval.

 

 

 

Staking van het openbaar vervoer

Indien een werknemer te laat aankomt of helemaal niet op het werk geraakt omwille van een onvoorzienbare staking van het openbaar vervoer, dan is in principe het gewaarborgd dagloon verschuldigd.

Echter indien de staking op voorhand wordt aangekondigd, wat voor de hierboven vermelde data het geval is,  dan moet de werknemer de nodige maatregelen nemen om het werk te kunnen bereiken. Indien hij dit niet doet, dan zal hij geen aanspraak kunnen maken op het gewaarborgd loon. Dit moet geval per geval bekeken worden.

 

Uitzendarbeid

Uitzendkrachten kunnen niet tewerkgesteld worden in ondernemingen waar een staking uitbreekt.

Enerzijds moet nagegaan worden of de actie die gaande is een staking is en anderzijds of deze actie een gevolg heeft op de activiteiten van uw onderneming.

Echter wij raden aan om in een dergelijke situatie steeds contact op te nemen met het uitzendkantoor en navraag te doen of er uitzendkrachten mogen tewerkgesteld worden of niet.

Immers indien u onterecht uitzendkrachten tewerkstelt, dan kan er gesteld worden dat deze personen met een contract van onbepaalde duur in dienst zijn binnen de onderneming.

 


Lees meer nieuws over: Attentia , Tewerkstelling , Werken met personeel , sociaal overleg , tewerkstelling

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer