In het  advies nr. 2.289 hebben de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad zich uitgesproken over een voorontwerp van wet houdende diverse arbeidsbepalingen dat een reeks maatregelen omvat om de arbeidsmarkt te hervormen.

Dit voorontwerp van wet vormt de eerste as van het herstart- en transitieplan, de zogenaamde Arbeidsdeal, dat de regering in het kader van het begrotingsakkoord 2022 heeft aangenomen.

 

De maatregelen hebben betrekking op:

 

 • Werknemers tewerkgesteld op grond van variabele deeltijdse werkroosters;
 • Aanpassing van de werktijd op verzoek van de werknemer (normale prestaties op 4 dagen en wisselend weekregime);
 • Platformeconomie;
 • Afwijking van de minimale wekelijkse arbeidsduur voor deeltijdse werknemers
 • Transitietrajecten (bij ontslag, terbeschikkingstelling van de werknemer aan een “werkgever-gebruiker” gedurende de opzeggingstermijn);
 • Bevorderen van de inzetbaarheid (artikel 39ter van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten);
 •  E-commerce (nachtarbeid en experimenten inzake arbeidsorganisatie);
 • Recht op deconnectie;
 • Opleidingsplannen;
 •  Monitoring van de oorzaken van de tekorten aan arbeidskrachten;
 • Monitoring van de diversiteit in de bedrijfssectoren en de ondernemingen;
 • Investeren in opleiding (individueel opleidingsrecht);

 

Na verschillende overlegrondes bleek het water tussen de werkgevers- en werknemersbank te diep om een unaniem advies te geven, en dus werd een verdeeld advies uitgesproken. Het is nu aan de minister van Werk en de regering om de arbeidsdeal te finaliseren.

 

We volgen dit verder op en houden u via onze nieuwsberichten op de hoogte.

 

Bron :

 • Advies nr. 2.289 van 17.05.2022 - Voorontwerp van wet houdende diverse arbeidsbepalingen (Nationale Arbeidsraad)     

 

 

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Sociale zekerheid , Werken met personeel , arbeidsduur , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer