Op 16 juli 2019 heeft de Nationale Arbeidsraad de cao nr. 98/6 gesloten tot wijziging van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques gesloten.

Deze cao past de lijst van producten en diensten die kunnen worden aangekocht met ecocheques aan op 2 punten :

• Duurzame mobiliteit
De lijst met types voertuigen die met ecocheques kunnen aangekocht worden, wordt uitgebreid met
o Elektrische of niet-gemotoriseerde steps;
o Eenwielers; en
o Hoverboards

• Vrije tijd
Die rubriek “Alle elektrische of niet gemotoriseerde tuingereedschappen” wordt verduidelijkt zodat de batterijen die afzonderlijk van de tuingereedschappen worden verkocht ook met ecocheques kunnen worden aangekocht.

Bron:

  • Nationale Arbeidsraad - Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juli 2019 tot wijziging van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques

Lees meer nieuws over: Verloning , Werken met personeel , loonelementen , loonlasten , Milieu , mobiliteit , wetgeving