Op 22 oktober 2019 heeft de Nationale Arbeidsraad (NAR) een advies uitgebracht over een ontwerp van koninklijk besluit die de gelijkstelling voor jaarlijkse vakantie van het pleegouderverlof regelt.

 

In het kader van langdurige pleegzorg kunnen beide pleegzorgouders sinds 1 januari 2019 6 weken pleegzorgouderverlof opnemen. Tot 1 januari 2027 wordt dit om de twee jaar opgetrokken met een week voor beide pleegouders samen.

 

In het advies gaat de Raad  akkoord met de gelijkstelling in het stelsel van jaarlijkse vakantie van het

pleegouderverlof met gepresteerde arbeidsdagen. Verder wordt ook aangedrongen op het aannemen van specifieke bepalingen gebaseerd op evenredigheid voor werknemers die tewerkgesteld zijn in atypische arbeidsregelingen, met inbegrip van de deeltijdse werknemers.

 

We houden u via onze nieuwsbrieven en newsletters verder op de hoogte.

 

Bron:

  • NAR advies 2.146 van 22 oktober 2019 - Koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 16, 18, 20, 21, 41, 43 en 63 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers - Gelijkstelling van het pleegouderverlof voor de berekening van het vakantiegeld

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , Sociale zekerheid , Werken met personeel , sociaal overleg , verloven , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer