In een advies van 21 februari 2018 buigt de Nationale Arbeidsraad (NAR) zich over een ontwerp van koninklijk besluit van de minister van Sociale Zaken Maggie De Block om vanaf 1 januari 2017 de bedragen te verhogen van de geschenken die zijn vrijgesteld van sociale bijdragen en die de werkgever kan toekennen ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of nieuwjaar, een eervolle onderscheiding, pensionering of een huwelijk.

 

Overzicht

Gelegenheid

Huidige bedragen

Bedragen ontwerp-KB

Sinterklaasfeest, Kerstmis of nieuwjaar

€ 35

€ 40

Eervolle onderscheiding

€ 105

€ 120

Pensionering

Minimum-maximum

€ 35 per dienstjaar

€ 105 - € 875

€ 40 per dienstjaar

€ 120 –  €1.000

Huwelijk, afleggen verklaring wettelijk samenwonen

€ 200

€ 245

De NAR stemt in met de voorgelegde bedragen in het ontwerp-KB en dringt aan op een verhoging van het bedrag toegekend aan werknemers wegens de aansluiting bij een vakorganisatie tot 145 euro. Ook een fiscale harmonisatie van de sociaal vrijgestelde bedragen wordt nagestreefd.

 

Bron

  • NAR-advies nr.2.077 van 21 februari 2018

Lees meer nieuws over: Verloning , RSZ , sociale bijdragen , sociale zekerheid , wetgeving