De werknemer die betaald educatief verlof geniet, heeft recht op de betaling van zijn normaal loon dat op het gewone tijdstip wordt uitbetaald.

 

Het loon dat in aanmerking wordt genomen is echter begrensd tot een zeker bedrag.

 

De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft zich in een advies van 22 oktober 2019 positief uitgesproken over een ontwerp van koninklijk besluit dat de loongrens in het kader van educatief verlof voor het schooljaar 2019 – 2020 ongewijzigd behoudt op 2.928 euro/maand.

 

Dit bedrag is pas definitief na publicatie van het koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad.

 

Bron:

  • Advies Nationale Arbeidsraad nr. 2.145

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , Werken met personeel , wetgeving