Sinds 1 januari 2015 is de leeftijdsvoorwaarde voor het recht op uitkeringen bij landingsbaan in de algemene situatie 60 jaar.

 

Indien werknemers in landingsbaan een thematisch verlof (ouderschapsverlof, medische bijstand, palliatief verlof) willen opnemen kunnen ze hiervoor hun landingsbaan onderbreken.

Na afloop is het mogelijk om de landingsbaan te hervatten, maar dan moet de leeftijdsvoorwaarde bij nieuwe aanvraag vervuld zijn.

 

Dit had tot gevolg dat werknemers die reeds vóór 2015 een landingsbaan genoten en deze onderbreken om een thematisch verlof op te nemen, bij heropname van de landingsbaan geen recht meer hebben op een uitkering indien ze de leeftijd van 60 jaar niet bereikt hebben.

 

Een koninklijk besluit brengt hier verandering in.

 

Sinds 1 april 2019 hebben ook werknemers jonger dan 60 jaar hebben de mogelijkheid om na een thematisch verlof opnieuw een landingsbaan op te nemen, met recht op uitkeringen indien onderstaande voorwaarden vervuld zijn :

 

  • Landingsbanen met ingangsdatum na 31 maart 2019
  • die onmiddellijk volgen op een thematisch verlof die onmiddellijk volgt op een landingsbaan met uitkeringen aangevat vóór 1 januari 2019
  • Het  thematisch verlof moet:
  • volledig zijn wanneer de landingsbaan halftijds was;
  • volledig of halftijds zijn wanneer de landingsbaan 1/5 was
  • De landingsbaan moet in dezelfde vorm hernomen worden zijn als de onderbroken landingsbaan die onderbroken was
  •  

Bron:

  • Koninklijk besluit van 15 februari 2019 tot wijziging van het KB van 30.12.2014 tot wijziging van het KB van 12.12.2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10.08.2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, BS 1 april 2019.

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Werken met personeel , sociale zekerheid , verloven , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer