Met de wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk, werd een wettelijke basis gecreëerd voor de sociale inspectiediensten om mystery calls uit te voeren in de strijd tegen de discriminatie op de arbeidsmarkt.

 

Om gebruik te kunnen maken van de mystery calls dient aan verschillende voorwaarden te worden voldaan:

 • Enkel sociaal inspecteurs hebben de bevoegdheid zich voor te doen als klanten, werknemers of potentiële werknemers
 • ondersteund door:
  • objectieve aanwijzingen van discriminatie;
  • een klacht of een melding; of
  • door resultaten van datamining en datamatchingklachten
 • na een schriftelijk en voorafgaand akkoord van de arbeidsauditeur of de procureur des Konings.
 • Enkel te gebruiken indien noodzakelijk om na te gaan of op grond van een wettelijk beschermd criterium gediscrimineerd werd of word

 

Bijkomend mag er ook geen uitlokking, de mystery call zelf mag geen aanleiding geven tot een eigenlijke toezegging vanwege de andere partij waardoor ze louter informatief moet blijven.  Er is ook geen sprake van pro-actieve recherche maar eerder als een aanvulling op reeds bestaande informatie.

Hoewel de wetgeving reeds in voege is getreden op 1 april 2018, konden de mystery calls in de praktijk nog niet uitgevoerd worden wegens gebrek aan een ondersteunende richtlijn opgesteld door de magistratuur. Daarnaast moesten magistraten en sociaal inspecteurs bijkomend opgeleid worden om de calls in de praktijk om te zetten.

Deze voorbereidende werken zouden (bijna volledig) afgerond zijn waardoor de eerste praktijktesten vanaf 1 juli 2018 zouden kunnen worden uitgevoerd.

Bron:

 • COMMISSIE SOCIALE ZAKEN, integraal verslag, 6 juni 2018, COM 914, 32 – 37.
 

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , arbeidsreglementering , wetgeving