Sinds 15 juli 2018 is het mogelijk tot 6.130 euro per jaar onbelast bij te verdienen in diensten van burger tot burger, activiteiten in de deeleconomie of verenigingswerk.

 

In geval van verenigingswerk moet er een schriftelijke overeenkomst gesloten worden tussen de verenigingswerker en de organisatie.

Op 7 november 2018 is in het Belgische Staatsblad een modelovereenkomst voor verenigingswerk verschenen.

Deze is ook terug te vinden op www.verenigingswerk.be

 

Bron:

  • Koninklijk besluit van 15 oktober 2018 tot vaststelling van het model van de standaardovereenkomst voor verenigingswerk bij uitvoering van artikel 5 van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie, BS 7 november 2018

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , aanwerven , tewerkstelling

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer