Op 29 maart 2019 is de wet tot invoering van het mobiliteitsvergoeding verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Het mobiliteitsbudget maakt het mogelijk voor werknemers die recht hebben op een bedrijfswagen te kiezen voor alternatieve, milieuvriendelijkere vervoersmiddelen.

Gelijktijdig is ook het koninklijk besluit met de uitvoeringsmodaliteiten van het mobiliteitsbudget verschenen.

Om deze nieuwe maatregel en de verschillende mogelijkheden ervan in de verf te zetten heeft de Federale overheid heeft de website www.mobiliteitsbudget.be voorgesteld.

In onze newsletter van april 2019 bespreken we het mobiliteitsbudget en de bijhorende modaliteiten in detail.

Zowel de wet als het uitvoerings-KB zijn retroactief in werking op 1 maart 2019.

 

Bron:

  • Wet van 17 maart 2019 betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget, BS 29 maart 2019.
  • Koninklijk besluit van 21 maart 2019 tot uitvoering van de wet van 17 maart 2019 betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget, BS 29 maart 2019.

 


Lees meer nieuws over: Verloning , Werken met personeel , mobiliteit , wetgeving