Op 1 maart 2019 is de wet betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget eindelijk in werking getreden. Binnen DOTS Flexibel Verlonen wordt het binnenkort ook mogelijk om in te spelen op deze wet.

De voorbije jaren heeft Attentia al heel wat ondernemingen geholpen om binnen hun plan van flexibel verlonen toch te kunnen werken rond mobiliteit, meer bepaald met mogelijke keuze binnen een ‘mobility pack’. De voorbije maanden zijn er zelf nauwe contacten met nieuwe aanbieders inzake MaaS (Mobility as a Service). Deze providers bieden mobiliteitskaarten en/of mobiliteitsapps aan. We werken momenteel volop aan de integratie in DOTS Flexibel Verlonen, zodat in de toekomst zowel het type vervoermiddel als het type traject (privé, woon-werk of professioneel) op vlak van payroll en boekhouding kunnen uitgesplitst worden.

We hebben reeds heel wat expertise opgebouwd, ook in het samenwerken met externe aanbieders van mobiliteitsoplossingen. Deze ervaring helpt ons nu ook bij de uitbouw van het wettelijk gegeven mobiliteitsbudget. Echter is Attentia is er nog steeds van overtuigd dat ondernemingen met een ‘mobility pack’ binnen DOTS Flexibel Verlonen (mits het volgen van eigen spelregels binnen de wettelijke context) veel flexibeler keuzes kunnen aanbieden dan binnen het rigide kader van het wettelijk mobiliteitsbudget.

Maar binnenkort wordt het ook mogelijk om het mobiliteitsbudget in te zetten binnen DOTS Flexibel Verlonen. We gaan hier niet dieper in op de wetgeving (zie nieuwsbrief van ons sociaal secretariaat), maar deze 3 pijlers worden voorzien:

  1. De werknemer kan het mobiliteitsbudget (samengevat: de TCO van de bedrijfswagen waarvan men afziet) aanwenden om de terbeschikkingstelling te financieren van een milieuvriendelijke bedrijfswagen.
  2. Het deel dat niet werd gebruikt voor de financiering van een bedrijfswagen en daarmee gerelateerde kosten in het kader van het bedrijfswagenbeleid, kan de werknemer tijdens het kalenderjaar besteden aan de financiering van duurzame vervoermiddelen.
  3. Het deel dat de werknemer niet gebruikt zal hem één keer per jaar in geld worden uitbetaald en dit uiterlijk samen met het loon van de eerste maand van het daaropvolgende jaar.

Advies en begeleiding nodig omtrent deze materie? Attentia Legal Partners staat u graag bij. Contacteer uw klantenbeheerder bij interesse!


Lees meer nieuws over: Verloning , loonoptimalisatie , mobiliteit , verloning