De ministerraad van 8 februari 2019 heeft op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat voor enkele reglementaire aanpassingen zorgt, die de correcte toepassing van het mobiliteitsbudget moeten verzekeren.

 

Het wetsontwerp over de invoering van een mobiliteitsbudget regelt dat werknemers een mobiliteitsbudget kunnen ontvangen in ruil voor hun bedrijfswagen. In principe is dit mobiliteitsbudget niet combineerbaar met vergoedingen of voordelen voor woon-werkverplaatsingen. Soms gebeurt het echter dat de werkgever blijft tussenkomen in de kosten van het woon-werkverkeer voor een werknemer die een mobiliteitsbudget geniet. Het ontwerp zorgt er nu voor dat die vergoedingen ‘normaal loon’ worden, dat volledig onderworpen is aan socialezekerheidsbijdragen en personenbelasting. Een uitzondering geldt echter voor werknemers die voorheen beschikten over een bedrijfswagen en daarbovenop een vergoeding ontvingen voor woon-werkverkeer, en dit minstens drie maanden lang voor de aanvraag van de mobiliteitsvergoeding.

 

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State

 

Bron:

  • Ministerraad van 8 februari 2019 (presscenter)

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , Werken met personeel , bedrijfswagens , loonelementen , mobiliteit , verloning , wetgeving