De ministerraad van 10 januari 2020 heeft op voorstel van minister van Werk Nathalie Muylle een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het bedrag vastlegt waarop de normale bezoldiging begrensd wordt voor het betaald educatief verlof van het schooljaar 2019-2020.

 

In het kader van de regelgeving over het educatief verlof kan de werknemer die een opleiding volgt onder bepaalde voorwaarden een aantal uren op het werk afwezig blijven met behoud van het normale loon.

Dit ontwerp begrenst het bedrag van het normale loon dat de werknemer ontvangt voor de uren educatief verlof op 2928 euro per maand.

 

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

 

Bron:

  • Ministerraad 10 januari 2020 (News.Belgium)

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , Werken met personeel , verloven , wetgeving