Uit cijfers van Constructiv, de dienstverlenende organisatie van de bouwsector, blijkt dat er in die sector in België 3.002 arbeidsongevallen plaatsvonden tijdens de eerste jaarhelft van 2019. Dat is een daling van 15% in vergelijking met dezelfde periode in 2018. Omdat de sector deze cijfers verder wil doen dalen, lanceerde de Confederatie Bouw in februari de preventiecampagne "Safety My Priority".

 

 

De statistieken van arbeidsongevallen in de bouwsector ogen hoopvol. Het aantal ongevallen daalt jaar na jaar. Onderstaande tabel toont dat er tijdens het eerste semester van dit jaar 15% minder ongevallen waren dan tijdens de eerste helft van 2018, 15,4% minder dan in de eerste zes maanden van 2017, en maar liefst 28% minder dan in de eerste jaarhelft van 2014.

Periode Aantal arbeidsongevallen in de bouw
Eerste helft 2014 4.171
Eerste helft 2015 3.771
Eerste helft 2016 3.863
Eerste helft 2017 3.547
Eerste helft 2018 3.533
Eerste helft 2019 3.002

Bron: Constructiv

 

Ondanks deze positieve trend moeten alle betrokken partijen in de bouwsector in België inspanningen blijven leveren om het aantal ongevallen verder te doen dalen. Op Europees vlak scoort België immers matig, terwijl landen als Nederland, Zweden, Ierland en Groot-Brittannië in Europa het hoogst scoren qua arbeidsveiligheid. Werknemers in de bouw hebben daar tweemaal minder kans om slachtoffer te worden van een arbeidsongeval in vergelijking met hun Belgische collega's.

De Confederatie Bouw heeft van veiligheid op de werkvloer een van de speerpunten van haar beleid gemaakt. In februari ll. lanceerde ze de sensibiliseringscampagne "Safety My Priority". Bouwondernemers kunnen een charter ondertekenen dat hen ertoe verbindt om op alle werven en bij alle werkzaamheden absolute voorrang te geven aan veiligheid en veilig gedrag, en dit zowel voor eigen werknemers, onderaannemers als bouwpartners. Ondertussen tekenden al 1.250 aannemers dit charter. 

De beroepsfederatie wijst er ook op dat veiligheid een belangrijk criterium moet worden in elke overheidsaanbesteding, alsook een verplicht vak moet worden in elke bouwopleiding in het middelbaar en het hoger onderwijs. Ook de beleidsmakers hebben hierbij dus een belangrijke rol te spelen.

 

Bronnen


Lees meer nieuws over: Preventie en bescherming , arbeidsveiligheid