'Mid-career reviews' (MCR), waarbij werkgevers een evaluatie van de werknemers op de werkplek organiseren aan het midden van hun beroepsleven, zijn een belangrijk instrument om na te gaan of de vaardigheden van werknemers nog steeds passen bij de functievereisten, ofwel of een verandering in het takenpakket of in de loopbaan zich opdringt.

Het rapport "Changing places: Mid-career review and internal mobility" van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) toont aan dat een tijdige 'mid-career'-evaluatie het arbeidsleven van de werknemers kan verbeteren, hun toegevoegde waarde voor hun werkgever kan verhogen, en Europa's demografische lange-termijnuitdaging van de vergrijzing kan helpen aanpakken. Europa wordt momenteel geconfronteerd met een demografische crisis, met een krimpende beroepsbevolking in combinatie met een toenemende vraag naar sociale dienstverlening. 

Hoewel de aard van de banen aan het veranderen is, zijn continue, reguliere arbeidsverhoudingen op lange termijn, nog steeds de norm in heel Europa en de meeste mensen gaan met pensioen na een job die zij al meer dan 20 jaar hebben uitgeoefend. Anticiperen op de toekomstige behoeften van werknemers van middelbare leeftijd is dan ook van belang voor zowel werknemers als werkgevers, voordat hun opties om nog vooruitgang te boeken en hun arbeidsvoorwaarden te veranderen te zeer worden beperkt. Dat is met name het geval voor de 9 tot 15% werknemers in Europa met zware jobs, die intens, gevaarlijk en ongezond of niet duurzaam zijn. 

Demografische veranderingen in Europa maken het noodzakelijk dat MCR uitgroeien tot een belangrijk onderdeel van een duurzaam HR-beleid in de bedrijven. Bedrijven kunnen veel baat hebben bij het behoud van oudere werknemers, zowel op het stuk van het competentiemanagement als van de intergenerationele kennisoverdracht. Bedrijven spelen ook een belangrijke rol om oudere werknemers naar duurzamere banen te helpen overstappen. Het rapport van Eurofound toont aan dat de wijdverbreide invoering van MCR en een doeltreffend leeftijdsmanagement-beleid een belangrijke prioriteit is voor hedendaagse bedrijven, aangezien in Europa de demografische veranderingen een acute uitdaging vormen voor morgen. 

Dat rapport onderzoekt hoe 'mid-career'-reviews een belangrijke rol kunnen spelen bij het verduidelijken van de opties van de werknemers om tot een latere pensioenleeftijd aan het werk te blijven. Na een verkenning van loopbaantrajecten en -overgangen, focust het rapport vooral op de zware banen: de incidentie in Europa en de implicaties van die banen voor de loopbaanontwikkeling en de duurzame aard van de baan. Het rapport onderzoekt verschillende instrumenten en strategieën die de overheid en de sociale partners gebruiken om werknemers met zware jobs langer op de arbeidsmarkt te houden. Tot slot worden drie case studies uit België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk voorgesteld van 'mid-career'-reviews die als proefprojecten of als een hervorming van de wetgeving werden uitgevoerd.

Het rapport is in het Engels beschikbaar op de website van Eurofound: Changing places: Mid-career review and internal mobility.

 

Bron


Lees meer nieuws over: Preventie en bescherming , travail faisable et maniable