Op 31 oktober 2022 werd de wet van 7 oktober 2022 houdende gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. 

Zoals in ons eerder nieuwsbericht van 13 mei 2022 aangegeven, voorziet de wet tal van zaken: 

  • Invoering van een recht op informatie voor werknemers in de private en de publieke sector over bepaalde essentiële arbeidsvoorwaarden (bv. functie, loon, werkrooster, …). Men maakt een onderscheid tussen werknemers die al in dienst zijn en werknemers die vanaf de datum van inwerkingtreding van deze wet in dienst worden genomen. 
  • Invoering van een aantal minimumvereisten inzake de arbeidsvoorwaarden voor werknemers (bv. proefperiodes, beperking om werknemers te verbieden om tijdens hun arbeidsrelatie voor andere werkgevers te werken, verplichting om in kosteloze opleidingen te voorzien die nodig zijn voor de uitvoering van de functie, invoering van nieuwe regels in het kader van deeltijdse arbeid aan de hand van variabele uurroosters, …) 
  • … 

 

De wet treedt in werking op 10 november 2022. 

De Richtlijn werd ook verder uitgewerkt in CAO nr. 161 betreffende het recht om een vorm van werk met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden te vragen tot invoering van een recht om een flexibele werkregeling aan te vragen. 

 

Bron:

  • Wet van 7 oktober 2022 houdende gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie, B.S. 31/10/2022 

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , Wijzigingen in uw onderneming , Werken met personeel , aanwerven , arbeidsduur , arbeidsovereenkomst , arbeidsreglementering , buitenlandse werknemers , hr beleid , loonelementen , tewerkstelling , verloning , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer