Medewerkers vinden een werkruimte met planten aantrekkelijker dan een ruimte zonder planten. Planten zorgen voor hogere luchtvochtigheid, dragen bij aan een positievere gemoedstoestand, leiden tot meer tevredenheid onder medewerkers over het eigen functioneren en tot minder ziekteverzuim. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Environmental Research in samenwerking met een aantal andere instellingen en bedrijven. 

De kosten voor de aanschaf en het onderhoud van planten kunnen over het algemeen al binnen één jaar worden terugverdiend. Hoofdzakelijk door het lagere ziekteverzuim en het beter functioneren van medewerkers. Planten zijn bovendien een goedkoop alternatief om luchtvochtigheid in werkruimten te verhogen of ruimten te verkoelen in de zomer. Hiervan kan gebruik worden gemaakt bij de klimaatbeheersing voor een verdere energiebesparing.

Het onderzoek waaruit die resultaten blijken, is uitgevoerd bij verschillende bedrijven en zorginstellingen. Bij elk bedrijf werd steeds een ruimte met werkplekken voorzien van planten, met daarnaast een vergelijkbare werkruimte zonder planten. Bij zorginstellingen werden woonkamers of algemene ruimtes al dan niet voorzien van planten. Onderzoekers plaatsten in beide ruimten sensoren om de fysieke verschillen in het binnenklimaat te kunnen bepalen. De medewerkers die in die ruimten werkten, gaven zowel voor als na het plaatsen van de planten hun mening over de werkplek, het binnenklimaat, de werksfeer, hun gemoedstoestand, welzijn en gezondheid. Ook werden er concentratietesten afgenomen en werd het cortisolgehalte (een stresshormoon) van de deelnemers bepaald.

Uit het onderzoek kwamen zes positieve effecten naar voren die gelinkt kunnen worden aan de aanwezigheid van planten in de werkruimte:

  1. Luchtvochtigheid: de relatieve luchtvochtigheid in ruimten met planten is gemiddeld zo’n 5% hoger dan in ruimten zonder planten. In de winter is zelfs tot 17% verbetering gemeten.
  2. Thermisch comfort: medewerkers ervaren de temperatuur in een kantoorruimte met planten minder snel als te warm of te koud.
  3. Aantrekkelijker: mensen beoordelen hun werkplek na beplanting als aantrekkelijker om te zien (een stijging van 26%).
  4. Gemoedstoestand: de gemoedstoestand van medewerkers is na de beplanting positiever dan daarvoor. Ook wordt door medewerkers van één bedrijf buiten werktijd minder gepiekerd over het werk.
  5. Tevredenheid over functioneren: medewerkers zijn na de beplanting meer tevreden over hun eigen functioneren dan ze daarvoor zijn. Dit geldt ook voor hun verwachting over hoe tevreden de werkgever over dit functioneren is.
  6. Minder ziekteverzuim: mensen die werken in een ruimte met planten melden zich minder vaak ziek (een daling van 36% naar 16%). Dit komt neer op gemiddeld 1,6 ziektedag minder per medewerker per jaar.

Aan het onderzoek namen ook zorginstellingen deel. De beplanting werd door de zorgmedewerkers die werken in een huiskamer met planten positief beoordeeld. Maar de effecten op het binnenklimaat die bij bedrijven gevonden zijn, werden er niet aangetoond. Een mogelijke reden is de beperkte mobiliteit van ouderen, waardoor de deuren vaak open blijven staan. Het effect van de planten werd daardoor gedeeld met een grotere ruimte dan voorzien was.

Omdat ondernemers en werkgevers pas overstappen op de grootschalige toepassing van planten in bedrijven als ze er een businesscase in zien die overtuigt, komt er nog een vervolgonderzoek om die businesscase van de terugverdientijd uit te werken. Die businesscase wordt verder uitgewerkt op meerdere locaties. Op die manier is het voor werkgevers, maar ook voor facilitaire diensten en personeelszaken, aantrekkelijker om te investeren in een groen binnenklimaat op de werkvloer.

Het vervolgonderzoek loopt momenteel en eindigt eind 2021.

 

Bronnen

 


Lees meer nieuws over: Preventie en bescherming , absenteïsme , arbeidsplaats , gezondheid