In de bouwsector (PC nr. 124) kunnen de grenzen van de arbeidsduur (40 uur per week) overschreden worden ten belope van 180 uur per kalenderjaar  tijdens de zomerperiode of tijdens een periode van intense activiteit. Deze overschrijding wordt toegestaan ten belope van maximum 1 uur per dag en gebeurt met uitbetaling van het normale loon.

Vóór het einde van de loonperiode waarin deze uren gepresteerd worden, kan de werknemer kiezen tussen:

  • betaalde dagen inhaalrust toegekend binnen 6 maanden;
  • een overloontoeslag van 20% per gepresteerd overuur.

 

Vanaf 20 januari 2022 wordt deze regeling versoepeld :

  • de overschrijding mag voortaan gebeuren a rato van maximaal 1,5 uur per dag (in plaats van 1 uur)
  • de periode tot toekenning inhaalrust breidt uit tot 12 maanden (in plaats van 6 maanden)

 

Praktisch

Voor het gebruik van de eerste 130 uur en het vastleggen van de dagen inhaalrust moet de werkgever het voorafgaande akkoord van de meerderheid van de vakbondsafvaardiging bekomen. Is er geen vakbondsafvaardiging, dan moet de werkgever de voorzitter van het bevoegd paritair comité inlichten.

Voor de 50 uur die bovenop de eerste 130 uur gepresteerd worden, moet de werkgever de procedure volgen die voorzien is voor het invoeren van zaterdagwerk (= akkoord van de meerderheid van de vakbondsafvaardiging; is er geen vakbondsafvaardiging, ondertekening van een protocol van toetreding met minstens één arbeider).

 

Bron :

  • Wet van 12 december 2021 tot wijziging van het KB nr. 213 van 26 september 1983 betreffende de arbeidsduur in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf ressorteren, BS 10 januari 2022

 

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Werken met personeel , arbeidsduur , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer