Op 22 juli werd het langverwachte koninklijke besluit gepubliceerd dat de herneming van de procedure sociale verkiezingen definitief bevestigt: de verkiezingen zullen plaatsvinden in de periode van 16 tot 29 november 2020.

De nieuwe verkiezingsdatum zal normaal gezien door de raad, het comité of de werkgever worden vastgelegd in functie van de datum die oorspronkelijk werd geprikt voor de maand mei 2020. Had u bijvoorbeeld voorzien om de verkiezingen op de eerste dinsdag van de mogelijke periode te houden, dan zou u dit eveneens nu op de eerste dinsdag van de uitgestelde periode dienen in te plannen, nl. op 17 november 2020. Wel heeft u de mogelijkheid om hier alsnog van af te wijken en een andere datum te voorzien. Hoe dan ook dient u de datum/data van de verkiezingsdagen en de eventueel gewijzigde uurregelingen ten laatste 7 dagen voor de hernemen van de procedure aan te plakken in de onderneming en mee te delen aan de representatieve werknemersorganisaties.

Naast de bevestiging van de nieuwe verkiezingsperiode, verscheen op 27 juli jl. ook de Wet m.b.t. de verlenging van de termijn om alsnog een akkoord te sluiten tot het toepassen van een elektronische stemming. De beslissing om over te gaan tot elektronisch stemmen, al dan niet vanaf de gebruikelijke werkplaats, kan alsnog worden genomen tot uiterlijk 34 dagen voor de nieuwe uitgestelde verkiezingsdatum (dit wordt dan de nieuwe datum voor de procedurestap X+56). In tegenstelling tot wat oorspronkelijk was voorzien, zal deze beslissing genomen dienen te worden in akkoord tussen de werkgever en alle vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties en van de representatieve organisaties van kaderleden die kandidaten zouden hebben voorgedragen.

Voor meer vragen kan u terecht bij Attentia Legal Partners.

Bron:

  • Koninklijk Besluit van 15 juli 2020 tot regeling van de herneming van de procedure sociale verkiezingen 2020 die werd opgeschort op basis van de wet van 4 mei 2020 tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19-pandemie, BS 22 juli 2020
  • Wet van 15 juli 2020 tot wijziging van de wet van 4 mei 2020 tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19-pandemie om de termijn tot het afsluiten van een akkoord om elektronisch te stemmen bij de sociale verkiezingen 2020 te verlengen, BS 27 juli 2020

Lees meer nieuws over: Attentia , Tewerkstelling , Wijzigingen in uw onderneming , Werken met personeel , sociale verkiezingen