Om de een of andere reden gebruikt een medewerker zijn veiligheidsharnas niet meer. Mag een collega dit PBM zomaar overnemen en hergebruiken, of zijn er toch voorwaarden aan verbonden?
Artikel IX.2-19 van de Codex laat toe dat een PBM opnieuw en door een andere persoon gebruikt wordt, mits het in acht nemen van bepaalde voorwaarden.

Een PBM is bestemd voor gebruik door één persoon. Zij mogen niet achtereenvolgens door verschillende medewerkers worden gebruikt, tenzij zij bij elke verandering van gebruiker met zorg gereinigd, ontstoft, gedesinfecteerd of ontsmet worden indien zij besmet zouden kunnen zijn door radioactieve stoffen.

Het lijkt logisch dat dergelijke overdracht in zo goed mogelijke omstandigheden gebeurt en dat het PBM geschikt is voor gebruik in het algemeen en dat het aangepast is aan de nieuwe gebruiker. Controle hierop valt binnen de algemene verplichtingen van de werkgever.

 

Herkeuring

Een herkeuring van dit niet blijvend bevestigd PBM is slechts nodig volgens de voorwaarden die in art. IX.2-26 van de Codex zijn opgesomd. Onverminderd de controle opgelegd door artikel IX.2-21 bij elk gebruik, zijn de PBM tegen het vallen onderworpen aan een onderzoek door een EDTC, erkend voor de controle van hefwerktuigen:

  1. Wanneer deze PBM blijvend bevestigd zijn: telkens de betrokken PBM de val van een persoon hebben gestuit;
  2. Wanneer deze PBM niet blijvend bevestigd zijn: ten minste om de twaalf maanden en telkens de betrokken PBM de val van een persoon hebben gestuit.

 

Deze onderzoeken worden uitgevoerd overeenkomstig de instructies inzake controle bepaald in de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van het PBM.

Bron

  • Fred Foubert & Kris Tittillion, senTRAL Nieuws, 5 september 2017

Lees meer nieuws over: Preventie en bescherming , arbeidsreglementering , arbeidsveiligheid