De ministerraad van 22 februari 2019 heeft  op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat een aantal maatregelen uitvoert die werk en levenskwaliteit verzoenen omtrent het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking.

 

Het ontwerp:

  • breidt de notie 'handicap' uit om het recht op bijslag bij tijdskrediet in overeenstemming te brengen met het recht op verlof
  • verhoogt de uitkeringen aan alleenstaande werknemers voor de verloven voor de verzorging van hun kinderen
  • stemt de uitkeringen aan werknemers ouder dan 50 jaar die thematisch verlof nemen voor verzorging af op die aan de werknemers jonger dan 50 jaar

 

Het ontwerp volgt zo twee adviezen van de Nationale Arbeidsraad op.

 

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

 

Bron:

  • Ministerraad van 22 februari 2019 (Presscenter).

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Sociale zekerheid , Werken met personeel , 45+ , arbeidsduur , verlof , verloven , wetgeving

2022 ©
Attentia
Privacyregeling | Disclaimer