In het kader van de strijd tegen het coronavirus zijn er twee nieuwe maatregelen van toepassing op de werknemers in gewone loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verloven, zowel op de volledige schorsingen als op de prestatieverminderingen.

 

  • De tijdelijke schorsing van de lopende loopbaanonderbreking bij een werkgever uit de zorgsector, het onderwijs of bij de instellingen die contactopsporing verrichten

 

De loopbaanonderbreker die wordt tewerkgesteld bij een geviseerde werkgever, kan met die overeenkomen om tijdelijk zijn volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking te schorsen om opnieuw voltijds aan de slag te gaan volgens zijn oorspronkelijke uurrooster. 

Tijdens de schorsing heeft de werknemer geen recht op onderbrekingsuitkeringen want het recht op loopbaanonderbreking is geschorst.

Na de schorsing herneemt de werknemer zijn loopbaanonderbreking voor de resterende duur. Bovendien zal de periode van schorsing automatisch worden toegevoegd aan de oorspronkelijke periode.

 

  • De tijdelijke tewerkstelling bij een werkgever in de zorgsector, het onderwijs of bij de instellingen die contactopsporing verrichten tijdens de lopende loopbaanonderbreking

 

De loopbaanonderbreker kan tijdens zijn lopende periode een activiteit aanvatten bij een andere werkgever in de zorgsector, het onderwijs of bij de instellingen die contactopsporing verrichten. Die tewerkstelling is tijdelijk.

Tijdens die tewerkstelling heeft de loopbaanonderbreker recht op 75% van de bruto-onderbrekingsuitkering, want die wordt verminderd met 25%. De uitkering zal pro rata worden berekend voor de onvolledige maanden.

 

Procedure

De tijdelijke schorsing en de tijdelijke tewerkstelling bij een werkgever in de geviseerde sectoren, moeten schriftelijk worden meegedeeld aan de RVA via het formulier van mededeling.

Vervolgens zal de RVA een modelbrief sturen aan de werknemer om hem te informeren over het feit of deze schorsing of tijdelijke werkstelling mogelijk is.

 

Meer informatie kan u nalezen op het RVA-infoblad T157

 

Bronnen :

  • Nieuwsberichten RVA
  • Wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, B.S. 30 december 2020

Lees meer nieuws over: Sociale zekerheid , Werken met personeel , corona , verloven , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer