Het koninklijk besluit dat de maximale marge voor de loonkostontwikkeling (“loonnorm”) bepaalt  voor de periode 2019 – 2020 is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 24 april 2019.

Hierin wordt de loonnorm voor 2019 – 2020 vastgelegd op 1,1%. 

De loonnorm (de maximale marge voor de loonkostenontwikkeling) wordt om de twee jaar vastgelegd en bepaalt hoeveel de loonkosten maximaal mogen stijgen.

 

Het is de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen ( “Loonnormwet”, die de mogelijkheid creëert om de loonkostenontwikkeling in België preventief aan te passen aan de verwachte evolutie bij onze voornaamste handelspartners Duitsland, Nederland en Frankrijk. De loonnorm fungeert als een soort omkadering van het tweejaarlijkse loonoverleg in de sectoren en de ondernemingen.

 

De Loonnormwet voorziet dat de indexeringen en de baremieke verhogingen altijd worden gewaarborgd.

 

Een bespreking van de gevolgen van deze loonnorm voor werkgevers is terug te vinden in onze Newsletter van mei 2019.

 

Bron:

  • Koninklijk besluit van 19.04.2019 tot uitvoering van artikel 7, § 1, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, BS 24 april 2019.

 


Lees meer nieuws over: Attentia , Tewerkstelling , Verloning , Werken met personeel , loonelementen , sociaal overleg , verloning , wetgeving

2022 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer