De grenzen waaronder het loon van werknemers niet of slechts gedeeltelijk kan worden overgedragen of in beslag genomen, worden op 1 januari 2023 aangepast aan de index.

Het KB van 11 december 2022 past de inkomensgrenzen op basis waarvan het voor overdracht of beslag vatbare deel wordt bepaald aan de index van de consumptieprijzen aan.

Als het inkomen afkomstig is uit arbeid: arbeidsovereenkomst, leerovereenkomst, … .

 

Nettoloon 

Beslag- of overdraagbaar 

Maximum 

Tot € 1.316,00 

Niets 

- 

Van € 1.316,01 tot € 1.414,00 

20% 

€ 19,60 

Van € 1.414,01 tot € 1.560,00 

30% 

€ 43,80 

Van € 1.560,01 tot € 1.706,00 

40% 

€ 58,40 

Vanaf € 1.706,01 

Alles 

Onbeperkt 

 

Als het inkomen afkomstig is van andere activiteiten: vervangingsinkomens zoals uitkeringen van het ziekenfonds, werkloosheidsuitkeringen, … .

Nettoloon 

Beslag- of overdraagbaar 

Maximum 

Tot € 1.316,00 

Niets 

 

Van € 1.316,01 tot € 1.414,00 

20% 

€ 19,60 

Van € 1.414,01 tot € 1.706,00 

40% 

€ 116,80 

Vanaf € 1.706,01 

Alles 

Onbeperkt 

 

Het niet voor beslag of overdracht vatbare deel van het loon van werknemers met kinderen ten laste wordt verhoogd tot 81 euro per kind ten laste (i.p.v. 73 euro).  De wet van 30 oktober 2022 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de energiecrisis voerde reeds een tijdelijke verhoging van de loonbeslagdrempels in tot en met 31 december 2022.  

 

De Ministerraad van 16 december 2022 besliste om de verhoging van de loonbeslagdrempels te verlengen en tevens opnieuw te verhogen. Onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad voegen we hieronder de drempels toe die van toepassing zullen zijn vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 maart 2023.  

 

Netto inkomsten (beroepsinkomen) 

Beslagbaar gedeelte  

Tussen € 0 en € 1.542 

0 %  

Tussen € 1.542,01 en € 1.657   

20 % - max 23 €   

Tussen € 1.657,01 en € 1.828   

30 % - max 51,30 €   

Tussen € 1.828,01 en € 2.000 

40 % - max 68,8 €   

Boven € 2.000 

100 %  

 


Lees meer nieuws over: Attentia

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer