De grenzen waaronder het loon van werknemers niet of slechts gedeeltelijk kan worden overgedragen of in beslag genomen, worden op 1 januari 2021 aangepast aan de index.

Beroepsinkomens ( loontrekkende en zelfstandig)

Nettomaandinkomen

Deel vatbaar voor beslag of overdracht

                 > €1.149

Niets

€1.149,01 - €1.235

20% (maximum €17,20)

€1.235,01 - €1.362

30% (maximum €38,10)

€1.362,01 - €1.490

40% (maximum €51,20)

Meer dan €1.490

Alles kan worden beslagen of overgedragen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervangingsinkomens

Nettomaandinkomen

Deel vatbaar voor beslag of overdracht

                 > €1.149

Niets

€1.149,01- €1.235

20% (maximum €17,20)

€1.235,01 – €1.490

40% (maximum €102,00)

Meer dan € 1.475

Alles kan worden beslagen of overgedragen

 

De verhoging van het niet voor beslag of overdracht vatbare deel van het loon van werknemers met kinderen ten laste wordt vanaf 1 januari 2021 verhoogd tot 71 euro per kind ten laste.

 

Een wetsontwerp van de FOD Justitie voorziet tot 31 maart 2021 een  tijdelijke verhoging van het  gedeelte van het nettoloon dat niet-vatbaar is beslag of overdracht in kader van de coronacrisis. We houden u op de hoogte wanneer deze verhoging in werking treedt.

 

Bron:

  • Koninklijk besluit van 10 december 2020 tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, BS 17 december 2020

 

 

 


Lees meer nieuws over: Verloning , Werken met personeel , corona , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer