De grenzen waaronder het loon van werknemers niet of slechts gedeeltelijk kan worden overgedragen of in beslag genomen, worden op 1 januari 2020 aangepast aan de index

 

 

 

Beroepsinkomens ( loontrekkende en zelfstandig)

Nettomaandinkomen

Deel vatbaar voor beslag of overdracht

                 > €1.138

Niets

€1.138,01 - €1.222

20% (maximum €16,80)

€1.222,01 - €1.349

30% (maximum €38,10)

€1.349,01 - €1.475

40% (maximum €50,40)

Meer dan €1.475

Alles kan worden beslagen of overgedragen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervangingsinkomens

 

Nettomaandinkomen

Deel vatbaar voor beslag of overdracht

                 > €1.138

Niets

€1.138,01- €1.222

20% (maximum €16,80)

€1.222,01 – €1.475

40% (maximum €101,20)

Meer dan € 1.475

Alles kan worden beslagen of overgedragen

 

De verhoging van het niet voor beslag of overdracht vatbare deel van het loon van werknemers met kinderen ten laste blijft onveranderd op 70 euro.
 

Bron:

  • Koninklijk besluit van 9 december 2019 tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, BS 13 december 2019

Lees meer nieuws over: Verloning , Werken met personeel , wetgeving